ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.ขอนแก่น 2561 (5 รอบ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561 (5 รอบ)

รับตรง 61 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 1 แบบ Portfolio

ปีการศึกษา 2559

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รวมรับ แพทย์ TCAS 61 ม.ดัง อีสาน (มข., มมส, มทส.) | สถาบัน The Act.

รับตรง61-TCAS ม.มหิดล 2561มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
....................... ...........................
   
 

สำนักงานบริการการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
0-2251-3930 , 0-2251-3934 , 0-2251-3937 ติดต่องานทะเบียน ต่อ 120 , 122